POLSKA: Las Łagiewnicki

English

Lagiewnicki forest  

Typ środowiska: natura

Partnerzy: ASM Centrum Badań i Analiz


Projekt na terenie miasta Łodzi obejmuje szeroko zakrojoną kampanię promującą alternatywne środki transportu oraz podnoszącą świadomość mieszkańców Łodzi i turystów w zakresie zalet płynących ze stosowania zrównoważonego transportu. Działania w ramach projektu zakładają również konsultacje i współpracę w celu wypracowania i wdrożenia konkretnych rozwiązań komunikacyjnych.
  
Planowane działania koncentrują się wokół Lasu Łagiewnickiego, usytuowanego blisko centrum miasta, jako jednego z kluczowych obiektów rekreacyjno-turystycznych w Łodzi i zakładają otworzenie bezpośredniego połączenia autobusowego z centrum miasta (Manufaktura) do Lasu Łagiewnickiego.

 


Celem projektu na terenie miasta Lodzi jest również przekonanie obywateli, aby w ramach jednodniowej wycieczki połączyli wizytę w Manufakturze z wizytą w Lesie Łagiewnickim. W tym celu zostaną wypracowane nowe sposoby komunikacji z Manufaktury do Lasu Łagiewnickiego.

 

Działania planowane na terenie miasta Łodzi:

 

  • analiza i identyfikacja szans rozwinięcia sieci zrównoważonego transportu ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Łagiewnickiego,
  • wypracowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez konsultacje i ścisłą współpracę z władzami miasta, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, niezależnymi ekspertami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą,
  • dążenie do stworzenia możliwości połączenia w jednodniowy cykl rekreacyjny wizyty w „Manufakturze” z pobytem w Lesie Łagiewnickim min. poprzez bezpośrednie połączenie autobusowe,
  • podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zalet ekologicznego transportu poprzez kampanię promocyjną obejmującą min.: konkursy graficzno-malarskie dla uczniów, kolportaż materiałów promocyjnych oraz niekonwencjonalne akcje promocyjne, przeprowadzone w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Łodzi, w tym:
   • pokaz akrobacji na rowerach BMX w Manufakturze,
   • zwiedzanie Łodzi na rowerach,
   • organizacja testowej wypożyczalni rowerów wraz z serwisem w Lesie Łagiewnickim,
   • pokaz filmów o tematyce zrównoważonego transportu w Lesie Łagiewnickim,
  • organizacja oraz przeprowadzenie, wspólnie z Leśnictwem Miejskim w Łodzi, lekcji edukacyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych dotyczącej m. in. środków transportu przyjaznych środowisku,
  • przeprowadzenie, w ramach kampanii promocyjnej, badań dotyczących opinii Łodzian na temat alternatywnych środków transportu (badanie telefoniczne, wywiady uliczne, ankiety pocztowe),
  • organizacja konferencji w Łodzi podsumowującej działania zorganizowane w ramach projektu oraz przedstawienie jego rezultatów - w tym wyników z badań - uczestnikom spotkania z instytucji rządowych, pozarządowych oraz innych organizacji zajmujących się tematyką transportu, ochrony środowiska itp.

Lodz city

 

 

 

 

 

 

Informacji na temat projektu udziela:

Agnieszka Kowalska

Tel. +48/24/355 77 54                                  

agnieszka.kowalska@asm-poland.com.pl

Edyta Wydra

Tel. +48/24/355 77 79

e.wydra@asm-poland.com.pl

 


 

Home

Updated 06.02.2009